แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 + 6 ข้อ ::: ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

พิมพ์หน้านี้ |


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบสอบถามฯ


" ดาวน์โหลด "

**สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ**