ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

จังหวัดลำพูน มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธ...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [24 ม.ค. 2562]   อ่านต่อ >>
 
ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาฝายดอยแตชำรุดเสียหาย ...
  วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. กลุ่มเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประมาณ 30 คน ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านการเพาะปลูก เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้นาข้าวขาดแคลนน้ำ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [06 ส.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้ Mobile Application...
  การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้ Mobile Application
1.ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
2. 
 
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [01 ส.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ได้ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในงานได้มีบริการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และรับเรื่อง...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [23 ก.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปประเด็นการดำเนินงานรับเรื...
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหว...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [23 ก.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การยื่นหนังสือตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในจังหวัดลำพูน...
 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.45 น. กลุ่มตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในจังหวัดลำพูน รวมตัวกันได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี กรณีขอคัดค้านแนวทางการบริหารจัดการกิจการพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโอนย้ายผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 5 แสนราย ไปอยู่กับบริษัทเอกชน 
 
...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [20 ก.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การยื่นหนังสือขอให้นำร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) เข้าสู่การปรับแก้ไขกฎหมาย...
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [06 ก.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ครั้งที่ 13/2561...
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ครั้งที่ 13/2561

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [28 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
สมาคมผู้บ่มเพาะปลูกและผ้าค้าใบยาสูบไทยในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน...
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.45 น. กลุ่มสมาคมผู้บ่มเพาะปลูกและผ้าค้าใบยาสูบไทยในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ประมาณ 70 คน  ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อขอความช่วยเ...

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [28 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...
  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ได้ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 9/2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [20 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีการจำหน่ายสินค้าในเขตทางหลวงหมายเลข 1147 บริเวณหน้าตลาดสันติส...
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณี การจำหน่ายสินค...

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [12 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีลัษณะบัตรสนเท่ห์ ครั้งที่ 2/2561...
  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนได้ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีลัษณะบัตรสนเท่ห์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [05 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561...
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา ...

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [05 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2561 ...
 
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ได้ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 8/2561 ณ บริเวณลานหน้าวัดกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในงานได้มีบริการให้ความร...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [23 พฤ.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน และแนวเขต สปก.ลำพูน...
 
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา และเทศบาลตำบลทาสบชัย ร่วมลงพื้น...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [23 พฤ.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
 
พบทั้งหมด 4 หน้า   1   2   3   4  

 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506
>>>>