ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาฝายดอยแตชำรุดเสียหาย
 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. กลุ่มเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประมาณ 30 คน ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านการเพาะปลูก เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้นาข้าวขาดแคลนน้ำ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
 


 
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 06 ส.ค. 2561
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506