ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2561... 07 มิ.ย. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2561... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2561... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกุมภาพันธ์ 2561... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2561... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนธันวาคม 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกันยายน 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนสิงหาคม 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกรกฎาคม 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมิถุนายน 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกุมภาพันธ์ 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2560... 23 พฤ.ค. 2561
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2560... 12 เม.ย. 2560
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560... 12 เม.ย. 2560
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2560... 12 เม.ย. 2560
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม 2559 ... 12 เม.ย. 2560
 
พบทั้งหมด 1 หน้า   1  

 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506
>>>