หนังสือจากกลุ่มงานอำนวยการ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดลำพูน

 

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700