ตรวจสอบภายในจังหวัด
 
 
 

นางสาวอรุณี โปธา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
     
 
นางเนตรนภา จารุวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700