Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 7, 2019 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่, ไม่มีหมวดหมู่

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ครั้งที่ 1

ยุวชน ประชาธิปไตย

มกราคม 4, 2019 in ไม่มีหมวดหมู่

เอกสารสมัครยุวชน ประชาธิปไตย 2562

มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีเมืองลำพูน ปี2561

สิงหาคม 23, 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

  กำหนดการงานมหกรรมลำไยฯ     

e-bidding จ้างจัดงานส่งเสริมการตลาดลำใยและพืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน)

กรกฎาคม 18, 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

e-bidding จ้างจัดงานส่งเสริมการตลาดลำใยและพืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน) เอกสารประกวดราคาฯ การจัดงานส่งเสริมการตลาดลำไย ประกาศสอบราคา18072561  

สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มิถุนายน 1, 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

            สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 29, 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561-2564 (ปรับปรุง) แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2564)

ประมูลขายไม้สักตัดสางขยายระยะ (สวนป่าบ้านวงษา) ออป.เขตเชียงใหม่

พฤษภาคม 21, 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

ประมูลขายไม้สักตัดสางขยายระยะ (สวนป่าบ้านวงษา)  ออป.เขตเชียงใหม่ ประกาศสอบราคา21052561

ประมูลไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ต.แม่ลาน อ.ลี้ (ออป.เขตเชียงใหม่)

มกราคม 23, 2018 in ไม่มีหมวดหมู่

ประมูลไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ต.แม่ลาน อ.ลี้ (ออป.เขตเชียงใหม่) ประกาศสอบราคา23012561

e-bidding ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับยคนพิการ โครงการวัดจามเทวีฯ (ท.เมืองลำพูน)

ธันวาคม 4, 2017 in ไม่มีหมวดหมู่

e-bidding ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับยคนพิการ โครงการวัดจามเทวีฯ (ท.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา04122560

ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคา ทต.เหมืองจี้

ธันวาคม 1, 2017 in ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคา ทต.เหมืองจี้ ประกาศสอบราคา01122560_0001

e bidding จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและจ้างก่อสร้างลำเหมืองเพื่อการเกษตร บ้านลีี้ หมู่ที่ 6 (ที่ทำการปกครองอำเภอลี้)

ตุลาคม 31, 2017 in ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศสอบราคา16102560_0003

e-bidding ซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี Gabions -แผ่นใยสังเคราห์ 2 รายการ (ชลประทานลำพูน)

สิงหาคม 3, 2017 in ไม่มีหมวดหมู่

e-bidding  ซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี Gabions -แผ่นใยสังเคราห์ 2 รายการ (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา03082560_0004

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาฯ (ว.เทคนิค)

กรกฎาคม 26, 2017 in ไม่มีหมวดหมู่

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาฯ ประกาศสอบราคา26072560_0002

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ (รพ.แม่ทา)

กรกฎาคม 17, 2017 in ไม่มีหมวดหมู่

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแทพย์ 4 รายการ ประกาศสอบราคา17072560_0001

e-bidding ก่อสร้างถนน คสล. (ทต.ศรีเตี้ย)

กรกฎาคม 5, 2017 in ไม่มีหมวดหมู่

  ประกาศสอบราคา05072560_0001