Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559

เมษายน 21, 2017 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองปี59 สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ธันวาคม 18, 2014 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองปี 2558

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557

กันยายน 16, 2014 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองปี57  

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2556

มกราคม 16, 2014 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 คู่มือ GES’56_จังหวัด_(30-11-55)_use คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2556 สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2552

มกราคม 16, 2014 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2552 สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2555

กรกฎาคม 2, 2013 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2555 สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555  

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2554

กรกฎาคม 2, 2013 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2554 สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2553

มีนาคม 13, 2013 in คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2553 สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553