Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มกราคม 29, 2019 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

แผนEGP11 ลบ.

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 11, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ปีงบฯ 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลง ช่องทางการดาวน์โหลด วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

มกราคม 30, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

จังหวัดลำพูนได้ย้ายช่องทางการดาวน์โหลดรายงานการประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ไปที่เว็บไซต์ www.lamphun.go.th/public

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 18, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

โยธา 17-1-61โยธา 17-1-61

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561

มกราคม 17, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

โยธาฯ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนแจ้งย้ายที่ทำการใหม่

มกราคม 11, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ยุติธรรมย้ายที่ทำการ

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2560

ธันวาคม 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสาร ชุดที่1 เอกสาร ชุดที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2560

ธันวาคม 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ธ.ค.60

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูน ว่าด้วย การห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2560

ธันวาคม 1, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

งานจราจร

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน 24, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุม พ.ย.60

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน 24, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ พ.ย.60

รับสมัครพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

พฤศจิกายน 23, 2017 in คลังเอกสาร, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

Download ได้ที่ :: >>> รับสมัครพนักงานราชการ

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 22, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน-ต.ค.601 (1)

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ปีงบฯ 2561

พฤศจิกายน 7, 2017 in คลังเอกสาร, เอกสาราชการ

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ปีงบฯ 2561

(แก้ไขล่าสุด) ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560

ตุลาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ต.ค.60 (ล่าสุด)