Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มีนาคม 13, 2019 in เอกสารเผยแพร่

ยกระดับการท่องเที่ยว 3.5 ลบ.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มีนาคม 13, 2019 in เอกสารเผยแพร่

ยกระดับการท่องเที่ยว 1.4 ลบ.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ย้ายที่ทำการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

มีนาคม 11, 2019 in เอกสารเผยแพร่

สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน

มีนาคม 11, 2019 in เอกสารเผยแพร่

สภาอุตฯ

การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

มีนาคม 1, 2019 in เอกสารเผยแพร่

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

กุมภาพันธ์ 28, 2019 in เอกสารเผยแพร่

CCF03012019

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการติดต่อ

กุมภาพันธ์ 26, 2019 in เอกสารเผยแพร่

ดิจิทัล

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย้ายสถานที่ทำการ

กุมภาพันธ์ 26, 2019 in เอกสารเผยแพร่

สวนสัตว์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)

กุมภาพันธ์ 20, 2019 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1

สำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ เขต 1 แจ้งที่อยู่มาเพื่อประสานงาน

กุมภาพันธ์ 11, 2019 in เอกสารเผยแพร่

สภาอุตฯ เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 7, 2019 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่, ไม่มีหมวดหมู่

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ครั้งที่ 1

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มกราคม 29, 2019 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

แผนEGP11 ลบ.

ประกาศจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

มกราคม 24, 2019 in เอกสารเผยแพร่

ประกาศ

สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน ขอประกาศประชาสัมพันธ์การประมูลเช่าพื้นที่วางของขายในตลาดเทศบาลตำบลวังดิน

ธันวาคม 12, 2018 in ข่าวประกวดราคา, เอกสารเผยแพร่

วังดิน

ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ธันวาคม 12, 2018 in ข่าวประกวดราคา, เอกสารเผยแพร่

ทุ่งหัวช้าง