แจ้งเปลี่ยนแปลง ช่องทางการดาวน์โหลด วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

มกราคม 30, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

จังหวัดลำพูนได้ย้ายช่องทางการดาวน์โหลดรายงานการประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

ไปที่เว็บไซต์ www.lamphun.go.th/public