การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

มีนาคม 1, 2019 in เอกสารเผยแพร่

ประกาศผลการคัดเลือก