กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด

มีนาคม 12, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

53764509_1195659953949405_5689774044388261888_n 53701941_1195659977282736_4867089976715640832_n

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2562 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน มิสเตอร์คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอดโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้จัดแสดงที่บริเวณห้องโถง ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบเสื้อพื้นเมือง เป็นของที่ระลึก แก่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นด้วยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 104 – 107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่และอุตรดิตถ์ ) ให้บริการงาน งานวีซ่า (VISA) , งานหนังสือเดินทางคนญี่ปุ่น , งานใบรับรอง , สำมะโนครัวและสัญชาติ และงานเลือกตั้งนอกประเทศสำหรับคนญี่ปุ่น หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศไทย กับญี่ปุ่น .