Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ทำเนียบผู้บริหาร จังหวัดลำพูน

 

1

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์


 

2                 3
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน        รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 นายสำเริง ไชยเสน             นายวรยุทธ เนาวรัตน์