Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ติดต่อผ่านอีเมลล์

ท่านสามารถใช้ฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งอีเมลล์ถึงจังหวัดลำพูน

* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700

หากไม่สามารถส่งเมลล์ด้วยฟอร์มด้านซ้ายได้ ท่านสามารถส่งอีเมลล์ด้วยบริการเมลล์อื่น เช่น Hotmail, Yahoo Mail, Google Mail มาที่

lamphun.gov@gmail.com

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น