กำหนดให้ "วันจันทร์" สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน :: สามารถสอบถามรายละเอียดการมอบหมายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟได้ที่ 0 5351 1000 ต่อ 28022 

กลับไปหน้าหลัก | เพิ่มรายการ

ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2561 2018-06-07 11:34:26
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2561 2018-05-26 12:59:57
แบบบันทึกคำร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน 2018-05-26 12:16:08
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2561 2018-05-23 09:32:50
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-05-23 09:32:28
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2561 2018-05-23 09:32:15
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนธันวาคม 2560 2018-05-23 09:31:24
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน 2560 2018-05-23 09:31:07
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2560 2018-05-23 09:29:58
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกันยายน 2560 2018-05-23 09:28:31
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนสิงหาคม 2560 2018-05-23 09:28:04
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกรกฏาคม 2560 2018-05-23 09:27:33
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมิถุนายน 2560 2018-05-23 09:27:22
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2560 2018-05-23 09:27:06
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2560 2018-05-23 09:26:36
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2560 2018-05-23 09:24:52
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 2018-05-23 09:23:14
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2560 2018-05-23 09:21:07
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2560 2018-05-23 09:03:05
โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน 2018-03-26 10:13:18
ตป 07 แบบรายงานผลการเปิดตลาดประชารัฐ 2017-12-01 13:49:41
ตป 06 รายงานจังหวัดเปิดตลาดประชารัฐ 5ธค60 2017-12-01 13:49:25
ตป 04 แบบรายงานผลการดำเนินงาน 2017-12-01 13:48:52
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ จากนายกรัฐมนตรี 2017-11-25 19:40:52© 2017 จังหวัดลำพูน All Rights Reserved. :: จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun.gov@gmail.com 
หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่ สำนักงานจังหวัดลำพูน