กำหนดให้ "วันจันทร์" สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน :: สามารถสอบถามรายละเอียดการมอบหมายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟได้ที่ 0 5351 1000 ต่อ 28022 

กลับไปหน้าหลัก | เพิ่มรายการ

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2562 2019-03-22 14:19:44
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2562 2019-03-22 14:13:04
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-03-22 13:46:25
แก้ไขรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562 วาระที่ 3.12 เรื่อง ข้าราชการลำพูนยุคใหม่ ใส่ใจภาษีฯ 2019-03-06 11:23:50
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-02-22 16:53:30
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-02-22 16:27:05
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-02-22 14:03:28
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2562 (เพิ่มเติม) 2019-01-30 11:09:28
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-01-25 16:16:28
วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2562 2019-01-25 16:02:04
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2561 2019-01-25 16:00:58
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2561 2018-12-21 14:44:34
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2561 2018-12-21 10:22:49
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2018-12-21 10:22:06
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2018-11-26 15:42:52
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2018-11-26 15:42:17
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2561 2018-11-22 10:19:07
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2561 2018-10-26 16:44:20
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2561 2018-10-26 16:00:26
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดิอน กันยายน 2561 2018-10-24 15:10:06
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน 2018-09-25 15:22:08
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน 2018-09-25 14:26:05
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดิอน สิงหาคม 2561 2018-09-19 08:56:49
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2561 2018-08-26 18:07:54
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2018-08-24 14:46:36
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2018-08-22 15:16:10
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2018-07-22 10:21:00
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2018-07-22 10:20:21
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-07-21 12:24:10
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-06-26 15:48:25
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-06-26 15:47:44
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2561 2018-06-21 11:12:37
(แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุม) ระเบียบวารที่ 4.7 2018-05-28 15:11:40
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 2018-05-28 14:19:17
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2561 2018-05-28 13:55:40
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2561 2018-05-23 11:39:42
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2561 2018-04-27 14:17:30
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2561 2018-04-27 14:15:56
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2561 2018-04-25 14:26:49
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2561 2018-03-23 15:27:02
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2561 2018-03-23 13:44:02
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2018-03-21 10:01:10
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-23 16:15:05
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2018-02-23 15:11:11
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2561 2018-02-23 09:54:07
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2561 2018-01-29 15:40:29
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2561 2018-01-29 15:36:19
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2560 2018-01-24 09:38:24
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 2017-11-25 19:33:32
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 2017-11-25 19:33:14© 2017 จังหวัดลำพูน All Rights Reserved. :: จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun.gov@gmail.com 
หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่ สำนักงานจังหวัดลำพูน