::: คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน :::
       คณะกรรมการฯ
       ความเป็นมา
       อำนาจหน้าที่
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 2 กันยายน 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
   
     
   
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเอกสารปร...
   
 
 
รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
ประกาศรับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
ผังโครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด...
ข้อวินิจฉัยคำถามจากการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด ๔ ครั้...
   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2...
   
 
 
Banner Like
 
         
Untitled Document
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000