::: คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน :::
       คณะกรรมการฯ
       ความเป็นมา
       อำนาจหน้าที่
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 2 กันยายน 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
   
     
   
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเอกสารปร...
   
 
 
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ.2562...
รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
ประกาศรับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
ผังโครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด...
   
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน และการลงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2...
ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1...
   
 
 
Banner Like
 
         
Untitled Document
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000