เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

--- ว่าง รอการแต่งตั้ง ---

ตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
- ปัจจุบัน -

รายละเอียด

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน   ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน   51000    

เบอร์โทรศัพท์   :  053-512363 

อีเมล : lamphun.hr@gmail.com  

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 7 6 7 0

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

1640

เดือนนี้

จำนวน

13856

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : saraban_lamphun@moi.go.th