เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:00 น. ร่วมเป็นเกียรติแสดงมุทิตายินดีแด่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปี 2566 หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
19:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเดิม) วธ.(การแต่งกาย : ชุดชาติพันธุ์กระเหรี่ยงลำพูน)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19:00 น. พิธีเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเดิม) วธ. (แต่งกาย : ชุดชาติพันธุ์ หรือชุดพื้นเมือง)
--- ว่าง รอการแต่งตั้ง ---
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
18:30 น. พิธีเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเดิม) วธ. (แต่งกาย : ชุดชาติพันธุ์ หรือชุดพื้นเมือง)
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : คลังจังหวัด ขนส่งจังหวัด
19:00 น. พิธีเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บริเวณเวทีกลาง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) วธ. (แต่งกาย : ชุดชาติพันธุ์ หรือชุดพื้นเมือง)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 7 6 6 7

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

1640

เดือนนี้

จำนวน

13853

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : saraban_lamphun@moi.go.th